Dinsdag 26 maart heeft er een bewonersvergadering van de Zeeheldenbuurt in “SV de Overkant” plaatsgevonden ten behoeve van de herinrichting van de wijk. De projectleider Marcel van Tend van het bedrijf Projectburo B.V. opent de avond. Na dhr. Van Tend komen ook de Junior Projectleider en eerste aanspreekpunt voor de bewoners Jasper Pott en de Ontwerper Silvian Elbertsen aan bod. Eerder is een enquête onder de bewoners gehouden en een locatiebezoek door het projectbureau uitgevoerd. Uit de enquête en het bezoek is naar voren gekomen dat men parkeren, groenonderhoud en toegankelijkheid als knelpunten ervaart.
Vervolgens is het tijd voor een ontwerp- en dialoogsessie waarbij er diverse groepen worden gevormd die door middel van een plattegrond van de wijk, de knel- en positieve punten van de wijk gaan aangeven. Nadien presenteert één van bewoners uit elke groep de bevindingen. Gedurende het project zal er de website waddinxveen.nl/zeeheldenbuurt beschikbaar zijn voor meer informatie.

De vervolgsessie zal naar verwachting rond begin mei plaatsvinden.