Wilt u een meer veilig gevoel hebben binnen uw wijk? Wilt u dat uw kinderen veilig buiten kunnen spelen? Vindt u het prettig dat uw wijk wordt ‘bewaakt’? Doe dan mee en geef u op als kandidaat voor deelname aan het Buurtpreventieteam. Voor Zuid en Oost bestaat nog geen buurtpreventieteam; het is hoog tijd dat deze er wel komt.

Een aantal wijken van Waddinxveen heeft al een actief buurtpreventieteam. Door de zichtbare inzet van teamleden op straat, wordt de veiligheid van de buurt sterk verhoogd. De resultaten bewijzen het en daarbij is al lang in diverse landelijke onderzoeken aangetoond dat dit werkt. Wij zoeken dan ook uw hulp en inzet om een team te vormen voor Zuid en Oost.

Wijkplatform Zuid&Oost heeft onder andere als doel, de wijk waarin u woont gezelliger, socialer en veiliger te maken. Het veiliger maken kan onder meer via het ondersteunen van een buurtpreventieteam. Wat is dit nu?

Een buurtpreventieteam is een door bewoners vorm gegeven samenwerkingsverband, om de leefbaarheid en veiligheid van de buurt te verbeteren. Teamleden lopen regelmatig zichtbaar door de wijk en hebben de ogen en oren open voor mogelijk verdachte en onveilige situaties. Ook leggen ze contact met andere bewoners om zo de sociale binding te versterken.

Het buurtpreventieteam heeft een signalerende functie en spreekt bewoners op een respectvolle manier aan om met z’n allen alert te zijn op vreemde situaties. Daarnaast is er aandacht voor overlast, zwerfvuil, kapotte lantaarnpalen en dergelijke. Dat wordt gemeld bij de juiste instanties. Het team wordt gesteund door de Gemeente, BOA en politie.

De buurtpreventieteams zijn herkenbaar aan het gele vestje met de tekst:  “Buurtpreventie Waddinxveen”. Het zijn de oren en ogen voor politie en gemeente en andere partners. Teamleden lopen meestal in tweetallen door de wijk. U mag zelf een ronde bepalen en na het lopen is er altijd een terugkoppeling naar de coördinator. U gaat zeker met andere ogen naar uw buurt of wijk kijken.

Buurtpreventie is vast ook voor u een zinvolle tijdbesteding! Wilt u zich direct opgeven of wilt u eerst meer informatie? Stuur dan een email naar veiligwaddinxveen@gmail.com

Coördinator Waddinxveen Zuid & Oost