Ideeën voor het wijkplatform

Het wijkplatform hoort graag van u! Ons doel is om sámen naar oplossingen te zoeken. Heeft u een idee ter verbetering van uw straat, een opmerking of een compliment. Neem gerust contact op:

Melding klachten

Gebruik hiervoor het digitale meldpunt van de gemeente Waddinxveen om ongemakken en problemen te melden bij de gemeente. Ook kunt gebruikmaken van de hiervoor ontwikkelde App  te downloaden via uw eigen webstore. Gaat het om een vraag, melding, klacht over het provinciale gebied rondom deze gemeente dan kunt u dit melden bij de Provincie Zuid-Holland.

Vergaderingen

Vergaderingen van het wijkplatform worden gehouden in het Gemeentehuis. Dit zijn openbare bijeenkomsten die 6 keer per jaar plaatsvinden. Wanneer u een vergadering wilt bijwonen, heet het wijkplatform u van harte welkom. Meer informatie over de vergaderdata vindt u in onze agenda.