​Wat is eenzaamheid precies? En kennen we mensen in ons eigen netwerk of in onze eigen buurt die eenzaam zijn?  Iemand kan een sociaal leven hebben en toch eenzaam zijn. Het is niet alleen iets voor mensen die alleen wonen. Heeft het te maken met dat we langer zelfstandig wonen? Of met armoede? Een taalbarrière? Een chronische aandoening kan ook zorgen dat iemand eenzaam is of wordt. Het is in ieder geval lastig te definiëren. Het heeft zeker te maken het gevoel niet verbonden te zijn met anderen.

Eenzaamheid komt in alle lagen van de bevolking voor. Niet alleen ouderen hebben hiermee te maken ook jongeren. En hoe is de samenwerking tussen organisaties? Zijn we voldoende op de hoogte van elkaars activiteiten zoals de koppelkoffie in ‘de week tegen de eenzaamheid’ en alle andere initiatieven in Waddinxveen?

Conclusie: er zijn al verschillende initiatieven in Waddinxveen, deze zouden nog meer bekend mogen worden. Samenwerking tussen organisaties kan nog beter en eenzaamheid moet een onderwerp van gesprek blijven, want helaas heerst er nog steeds een taboe op. Aan ernstige eenzaamheid kun je als buur zelf vaak weinig doen. Je kunt wel Team Wadwijzer inschakelen. Maar door elkaar vriendelijk te groeten op straat, kun je ook iedere dag al een groot verschil maken voor iemand die zich eenzaam voelt.

Eenzaamheid is een heel naar gevoel. Vermoed u dat iemand in uw buurt eenzaam is, maar weet u niet wat u voor diegene kunt doen? Team Wadwijzer heeft veel ervaring hiermee, overleg vrijblijvend met de experts: www.wadwijzer.info, telefoon 140182 of e-mail wadwijzer@waddinxveen.nl.

Hugo Slootjes, Bram Abels, Violette Kieft, Neda Elbers
Namens het Platform Eenzaamheid Waddinxveen 
  • De mate van eenzaamheid in Waddinxveen
  • Sociale eenzaamheid in 2016 bij 40% van de volwassenen
  • Emotionele eenzaamheid in 2016 bij 31% van de volwassenen
  • Ernstige eenzaamheid in 2016 bij 12% van de volwassenen