Het wijkplatform bestaat uit zo’n 16 leden die een zo goed mogelijke afspiegeling van de wijk Zuid & Oost vormen. De wijkplatforms bestaan uit vertegenwoordiging van actieve wijkbewoners en bijna elke buurt in de wijk is vertegenwoordigd. Daarnaast zijn instanties zoals de gemeente (wijkregisseur), politie (wijkagent) en Woonpartners (wijkconsulent) ook vertegenwoordigd. De politiek ontvangt de agenda en schuift vrijwel altijd aan om te vernemen wat er in de wijk speelt.

Het wijkplatform bestaat uit:

Anne Marie Brouwer
wijkbewoner Brugweg
Anne Dijkstra
facebook
Dirk van der Eijk
wijkbewoner Bloemendaalseweg
Josca Esveldt
wijkbewoner Oostpolderwijk
Hans Ferber
notulist
Bert Mulder
wijkbewoner Tussenzicht
Karin Nap
jongerenwerk, wijkbewoner Zuid
Mandy Nap
wijkbewoner
Wilma van Niekerk
wijkbewoner Middelburgseweg
Iram Sattaur
wijkbewoner Zuid
Raiza Sattaur
wijkbewoner Zuid
Maarten Stegmann
wijkbewoner Oostpolderwijk
Gerrit Uitbeijerse
wijkbewoner Tussenzicht
Hugo Slootjes
wijkbewoner Rijnlandstraat
Wijkagent
Ton Bos (0900-8844)
Woonpartners Midden Holland
M. Vermeulen
Peter Kops
wijkregisseur
Belinda Leunis
assistent wijkregie