Het wijkplatform bestaat uit zo’n 16 leden die een zo goed mogelijke afspiegeling van de wijk Zuid & Oost vormen. De wijkplatforms bestaan uit vertegenwoordiging van actieve wijkbewoners en bijna elke buurt in de wijk is vertegenwoordigd. Daarnaast zijn instanties zoals de gemeente (wijkregisseur/wijkwethouder), politie (wijkagent) en Woonpartners (wijkconsulent) ook vertegenwoordigd. De politiek ontvangt de agenda en schuift vrijwel altijd aan om te vernemen wat er in de wijk speelt.

Het wijkplatform bestaat uit:

Rob Esseboom
voorzitter, wijkbewoner Tussenzicht
Hans Ferber
Notulist
Hugo Slootjes
wijkbewoner Rijnlandstraat
Dirk van der Eijk
wijkbewoner Bloemendaalseweg
Anne Marie Brouwer
wijkbewoner Brugweg
Anneke Goedkoop
wijkbewoner Zuid
Arie Visser
wijkbewoner Centrum
Josca Esveldt
wijkbewoner Oostpolderwijk
Karin Nap
Jongerenwerk, wijkbewoner Zuid
Rens van der Meer
wijkbewoner Centrum
Theo Verkleij
wijkbewoner polder Bloemendaal
Maarten Stegmann
wijkbewoner Oostpolderwijk
Wilma van Niekerk
wijkbewoner Middelburgseweg
Peter Kops
wijkregisseur
Belinda Leunis
assistent wijkregie
Bert Mulder
wijkbewoner Tussenzicht
Gerrit Uitbeijerse
wijkbewoner Tussenzicht
Piet de Haan
wijkbewoner Tussenzicht
Iram Sattaur
wijkbewoner Junolaan
Raiza Sattaur
wijkbewoner Junolaan
Hannie van de Wal
Wijkwethouder