Het wijkplatform bestaat uit zo’n 16 leden die een zo goed mogelijke afspiegeling van de wijk Zuid & Oost vormen. De wijkplatforms bestaan uit vertegenwoordiging van actieve wijkbewoners en bijna elke buurt in de wijk is vertegenwoordigd. Daarnaast zijn instanties zoals de gemeente (wijkregisseur/wijkwethouder), politie (wijkagent) en Woonpartners (wijkconsulent) ook vertegenwoordigd. De politiek ontvangt de agenda en schuift vrijwel altijd aan om te vernemen wat er in de wijk speelt.

Het wijkplatform bestaat uit:

Rob Esseboom
voorzitter, wijkbewoner Tussenzicht
Peter Kops
wijkregisseur
Belinda Leunis
assistent wijkregie
Hannie van de Wal
Wijkwethouder
Iram Sattaur
wijkbewoner Junolaan
Piet de Haan
wijkbewoner Tussenzicht
Gerrit Uitbeijerse
wijkbewoner Tussenzicht
Bert Mulder
wijkbewoner Tussenzicht
Wilma van Niekerk
wijkbewoner Middelburgseweg
Maarten Stegmann
wijkbewoner Oostpolderwijk
Theo Verkleij
wijkbewoner polder Bloemendaal
Rens van der Meer
wijkbewoner Centrum
Karin Nap
Jongerenwerk, wijkbewoner Zuid
Josca Esveldt
wijkbewoner Oostpolderwijk
Arie Visser
wijkbewoner Centrum
Anne Marie Brouwer
wijkbewoner Brugweg
Dirk van der Eijk
wijkbewoner Bloemendaalseweg
Hugo Slootjes
wijkbewoner Rijnlandstraat
Hans Ferber
Notulist
Raiza Sattaur
wijkbewoner Junolaan