Donderdag 21 september is een Vertelbank in recreatiegebied ’t Weegje, door wethouder Brigitte Leferink en beide initiatiefnemers Adri Sekeris en Anneke Goedkoop officieel in gebruik genomen. Bij de Vertelbank is een informatiebord geplaatst waarin allerlei informatie over het gebied te lezen is.

Een “vertelbank” verwijst naar de stadsbanken, waar buurtbewoners (vroeger meer dan nu) elkaar ontmoetten, een praatje maakten en genoten van de omgeving. Met een informatiebord erbij met daarin onder andere historische informatie over de omgeving, is er zeker iets om over te praten.

Deze Vertelbank is een initiatief van buurtbewoonster Adri Sekeris die dit besproken heeft met Anneke Goedkoop. Beide op de foto bij het bankje. Anneke is lid van het Wijkplatform Zuid & Oost en heeft het idee aan het Wijkplatform voorgelegd met een verzoek voor financiële ondersteuning en hulp bij de realisatie. Dit leuke idee is natuurlijk goedgekeurd, waarna beide dames aan de slag zijn gegaan. Zij hebben gezorgd dat de ervoor benodigde partijen – Gemeente Waddinxveen, Groen Alliantie en het Historisch Genootschap Waddinxveen – gezamenlijk hebben gewerkt aan de realisatie. Beheerder van het gebied is de Groen Alliantie. Het Historisch Genootschap werkt al langer aan het plaatsen van Vertelbankjes en Informatieborden en verzorgt de informatie in de borden.

Het heeft door vele onduidelijkheden in het realisatieproces wel even geduurd voordat een en ander gereed was, maar door de goede samenwerking tussen alle partijen is de bank met informatiebord tot ieders tevredenheid nu geplaatst en kan dus gebruikt worden. Ga vooral kijken en begin uw wandeling bij ’t Weegje aan de zijde van de Wilhelminakade.

Wist u dat er meerdere Vertelbankjes bestaan in deze gemeente. Kijk eens op de website van het Historisch Genootschap